مشارکت در ختم قرآن

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26:58)
و نیز از گنج‌ها و ثروتها و مقامات عالیه ریاست بیرون آوردیم (و به دریای هلاک افکندیم).
دوره: 172

آخرین اخبار

گلستان قرآن - نشریه بیست و دومین نمایشگاه قرآن