مشارکت در ختم قرآن

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (37:46)
شرابی سپید و روشن که آشامندگان لذت کامل برند.
دوره: 183

آخرین اخبار

گلستان قرآن - نشریه بیست و دومین نمایشگاه قرآن