مشارکت در ختم قرآن

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (88:22)
تو مسلط و توانا بر (تبدیل کفر و ایمان) آنها نیستی.
دوره: 179

آخرین اخبار

گلستان قرآن - نشریه بیست و دومین نمایشگاه قرآن